soukromeordinace.czWeb - Soukromé ordinace

Na území ČR existují jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení. Téměř všechna zařízení
mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou
a poskytují pacientům pojištěným u příslušné zdravotní pojišťovny zdravotní péči bez přímé
úhrady. Také se zde vyskytuje velké množství soukromých zdravotnických zařízení, která si
nechávají za své služby platit. Sem například patří většina ambulancí plastické chirurgie, ale
v poslední době narůstá také počet privátních stomatologů a dalších odborníků.