Odborná sympozia i zdravotní osvěta | FBMI ČVUT

Odborná sympozia i zdravotní osvěta | FBMI ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství je nejmladší fakultou naší nejstarší technické univerzity, kterou je České vysoké učení technické v Praze. Fakulta sídlí v Kladně. Průsečík nacházíme při odborné činnosti v rámci obezitologie, kdy FBMI ČVUT organizovala mezinárodní sympozium Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu, na kterém se podílel i portál Nadváha.

Dalším průsečíkem je spolupráce na programu odborné osvěty v rámci Hubnutí s východočeskými Deníky, kde FBMI zajišťuje vybavení pro ambulanci, kterou zdarma vede Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. Zde jsou naše role obrácené, server Nadváha je hlavním organizátorem akce. Fakulta biomedicínského inženýrství této akci na hubnutí poskytuje profesionální vybavení v rámci projektu e Health a telemedicíy (interetové váhy, přístroj pro bioimpedanční analýzu).

Mezinárodní lékařské sympozium na téma Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu propojilo telemostem tři země - Česko, Slovensko a Filipíny a dva kontinenty Evropu a Asii. První den sympozia, čtvrtek, byl věnován přednáškám českých a zahraničních odborníků přes mezinárodní telemost do budov Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, 1. lékařské fakulty UK, Národného inštitútu zdravia, Kuliat Foundation a také přes webový portál www.obezni.cz. Prezentaci pro veřejnost zajišťoval největší český online deník iDnes.cz prostřednictvím chatu odborníků se čtenáři. Páteční program byl zaměřen na prezenční konferenci společnosti STOB s tématy moderního pojetí hubnutí přes internet, zajímavostí, mýtů a pověr ve výživě. Úvodní přednášku přednesl Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., který již 63 let vykonává lékařskou praxi a který letos nově vydává svůj bestseller Nebezpečný svět kalorií, tentokrát se spoluautory (Doc. MUDr. Leoš Středa a MUDr. Kateřina Cajthamlová), tedy z pohledu tří lékařů. Sobotní (13. dubna 2013) přednáška v rámci veletrhu FOR FAMILY pro studenty FBMI i veřejnost, spojená s křestem knihy od 16:30 v Pražském veletržním areálu Letňany, slavnostně uzavřel sympozium. Podívejte se na program sympozia.

Hubnutí s Deníkem je osvětová akce na podporu hubnutí. Deníky se spojily s odborníkem na zhubnutí a nabízejí čtenářům řešení, jak hubnout a jak zhubnout. Nebojte, neobjeví se za tím žádná komerční nabídka, jde o prospěšnou akci pro zdraví zdarma. Zhubněte s dalšími čtenáři v ambulanci, na jejímž vybavení se podílí také FBMI ČVUT.. Odborným garantem hubnutí je Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., jehož dieta na hubnutí StředaForm, patří k nejúspěšnějším. Jídelníček, kterým hubnete bez pocitu hladu. Nejen diety a zdravá dietní strava, dr.Středa poradí také, jak cvičit, např. cvičení na břicho či cviky na stehna. Nejde o to jak hubnout a zhubnout rychle, ale trvale. Výsledky této akce pro zdraví prezentujeme i na mezinárodních konferencích, jako eHealth Days v roce 2014.