Bojujeme s tuky

Bojujeme s tuky® naplňuje ambice být nejvýznamnějším českým veletrhem zaměřeným na diety, hubnutí a zdravý životní styl. Za jeho vznikem stojí významné společnosti etablované v oblasti výstavnictví a veletrhů. Veletrh zaručuje návštěvníkům přehlídku seriózních úspěšných metod, které jim zodpoví na otázku jak hubnout, ale hlavně jak zhubnout. Záštita Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva práce a sociálních věcí nad akcí ukázala, že organizátoři obstáli s čistým štítem. V dnešní nepřehledné nabídce nesmyslných přípravků na hubnutí a služeb nekvalifikovaných poradců pro výživu je potřeba odborné osvěty a poučení, aby obézní nebyli vystaveni komerčnímu nátlaku.

nejúspěšnější veletrh o hubnutí Bojujeme s tukyVeletrh Bojujeme s tuky® je největší přehlídkou těch seriózních firem, jejichž náplní je hubnutí a dieta. Ale nejen nezbytné diety, sport, fyzická aktivita a celkově zdravý životní styl. Je platformou pro každoroční setkávání odborníků, firem a  sdružení, které se tématem hubnutí zabývají. Nápad s veletrhem Bojujeme s tuky se zrodil v roce 2012 a nultý ročnik odstartoval v roce 2013 mezinárodním lékařským sympoziem Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu, jehož prezidentem byl nestor české obezitologie, Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. a hlavním odborným organizátorem se stala Fakulta biomedicínského inženýrstvíSympozium bylo zakončeno křtem knihy Nebezpečný svět kalorií, kterou v roce 2013 nově sepsal právě profesor Doleček spolu se svými kolegy, kterými jsou doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. a MUDr. Kateřina Cajthamlová. Jaro 2014 odstartuje oficiální první ročník veletrhu. Organizátoři si vytkli za cíl zabezpečit odpovídajícím způsobem průběh a vzhled tohoto veletrhu tak, aby všichni vystavovatelé byli v prostorách PVA EXPO důstojně prezentováni a současně, aby návštěvníci získali ucelný přehled o metodách hubnutí, které jsou v nabídce špičkových institucí.

Cílem veletrhu je na jednom místě a v jednom čase soustředit všechny firmy, společnosti a sdružení, které se danou problematikou zabývají a mohou své služby a produkty nabídnout návštěvníkům. A to jak prostřednictvím samotné výstavy, ale především aktivním způsobem. V prostorách veletrhu budou auditoria, kde budou probíhat přednášky, prezentace, workshopy a ukázky praktických cvičení tak, aby si všichni účastníci veletrhu odnesli pokud možno co nejvíce kontaktů, informací o moderních trendech a možnostech boje s obezitou a nadváhou.

Veletrh chce do budoucna umožnit prezentaci produktů a služeb před širokou návštěvnickou obcí, ale i před ostatními vystavovateli. Návštěvníkům umožní orientaci v celé šíři problematiky a úzký kontakt s vystavenými produkty či službami. Nejde jen o to, připomenout estetická a zdravotní rizika, ale zejména nabídnout poradenství, služby, výběr diet a jídelníčků, potravních doplňků, pohybových aktivit, atp., zkrátka vše, co v „boji s tuky“ může pomoci. Proto jsou partnery veletrhu významné instituce z řad zdravotních pojišťoven, Česká asociace wellness, Centrum preventivní medicíny, Vyšší odborná škola ČSTV a také server soukromeordinace_cz.

Bojujeme s tuky je partnerem serveru soukromeordinace_cz