Mezinárodní lékařské sympózium Obézní

Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu

Mezinárodní lékařské sympozium Obézní proběhlo  ve dnech 11. a 13. dubna 2013 jakožto součást veletrhu Bojujeme s tuky.  Paralelně s hlavním programem probíhala i  konference společnosti STOB. Program sympozia zahrnoval:
 
Poruchy metabolismu lipidů a obezita
odborný garant Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.,1. lékařská fakulta UK v Praze
Pacientom s arteriálnou hypertenziou a obezitou by nemal stačiť len lekársky tlakomer 
odborný garant Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Lekárska fakulta - Univerzita Komenského Bratislava
Patogeneze obezity
odborný garant Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Endokrinologický ústav v Praze
Bariatrická a metabolická chirurgie
odborný garant Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., OB klinika - centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění v Praze, předseda Obezitologické společnosti ČLS JEP
Edukace obézních
odborný garant Paul R.A. Santos Kuliat Foundation Filipíny
Ekonomické aspekty obezity
odborný garant Ing. Luboš Kvíčala, Euroinstitut.eu
Kognitivně behaviorální terapie
odborný garant PhDr. Iva Málková, MUDr. Marie Skalská společnost, společnost STOB
Současné trendy v léčbě nadváhy a obezity 
odborný garant Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. 1. lékařská fakulta UK v Praze a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně
Prevence rozvoje obezity dětí a mladistvých
odborný garant prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc. Společnost pro výživu a Fakulytní nemocnice Motol
Edukácia obéznych prostredníctvom televízie
odborný garant Mgr. Ivan Bencze, Národný inštitút zdravia, Vysoké Tatry
Redukce váhy v Lázeňské léčebně Mánes
odborný garant Petra Brunclíková DiS., Šárka Suraová, Lázeňská léčebna Nemocnice Na Homolce - Mánes, Karlovy Vary
Obezita dětí a dospívajících
odborný garant Markéta Bednaříková DiS., MUDr. Kateřina Bednaříková, Jihomoravské dětské léčebny, p.o. 
Půlstoletí české obezitologie
odborný garant Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Fakultní nemocnice v Ostravě 
Moderní pojetí hubnutí přes internet - akce 7S
odborný garant Mgr. Jana Divoká, společnost STOB
Zajímavosti z výživy
odborný garant Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., IKEM Praha (IK+EM)
Mýty a pověry ve výživě 
odborný garant Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko technologická v Praze
 
 
Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí