Univerzitní výuka a spolupráce

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta:
eLearning pro výuka obezitologie Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc, Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.

B02329 Monitoring a terapie obezity

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně:
spolupráce na mezinárodním sympoziu Obézní a program odborné osvěty Hubnutí s Deníkem.cz

Sympozium Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu
Hubnutí s Deníkem.cz

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta:
výuka kapitol Estetika postavy a Přístrojová technika pro formování postavy - výukové texty 

OKVP 17011 Lékařská regenerace a estetická medicína pro studenty prezenčního denního studia
OVP 170321 Lékařská regenerace a estetická medicína pro studenty dálkového studia