Tento portál slouží jako

1. zdroj pro eLearning, přednášek předmětu Monitoring a terapie obezity pro studenty 1. lékařské fakulty UK,

2. úložiště seminárnich prací studentů 1. LF UK, kteří jsou na příslušný předmět zapsáni a kterým byla práce uznána 

Předmět Monitoring a terapie obezity je přednášen pro studenty všech šesti ročníků studia medicíny. Vyučuje se na 1. LF UK (1. lékařská fakulta UK) a přednášejícími jsou Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. a Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. Pro podrobnější informace o zápisu do předmětu a podmínky udělení zápočtu viz Studijní informační systém Univerzity Karlovy.

Klikněte na příslušnou podkategorii pro zobrazení výukových multimediálních prezentací, resp. pro seminární práce z předmětu.