B02453 – Management zdravotnictví a sociálních služeb

Přednáška se bude konat v letním semestru 2017/2018 ve velké posluchárně (mezi prvním a druhým patrem) Purkyňova ústavu na Albertově.

K zápočtu je podmínkou vypracování seminární práce na stanovené téma v rozsahu minimálně 2 normostrany. Pokyny k odevzdání práce a seznam témat budou zveřejněny na www.euroinstitut.eu.

Níže najdete jednotlivé části výuky s videopřednáškami.