Zdraví | životní styl

Jedním z rizikových faktorů zdraví  je obezita. Index tělesné hmotnosti (body mass index - BMI) vyjadřuje poměr mezi tělesnou hmotností a výškou. Určuje, zda je vaše hmotnost je v normě. Současné poznatky upřednostňují před body mass indexem měření obvodu břicha a hýždí. Nevýhoda je jediná: místo přesného místa kde měřit, se obtížně definuje a proto je většina výsledků zkreslených. Proto pro všeobecné použití je BMI stále nejpoužívanější.

V literatuře se obvykle používají pro určení BMI tabulky a nomogramy (grafy), počítač nám umožňuje získat tuto hodnotu interaktivně (tzv. kalkulačka BMI nebo kalkulátor BMI). Naše kalkulačka BMI spočítá index tělesné hmotnosti okamžitě.

Posuvníkem nastavte vaši výšku a váhu, ihned se vypočítá váš BMI. Podle hodnoty BMI určíte, zda máte nadváhu či jste obézní, nebo možná zjistíte, že vaše hmotnost je ideální.

BMI Kategorie
do 18,5 podváha
18– 25 ideální váha 
18– 27 podle amerických statistik - nejnižší riziko úmrtnosti
25 – 30 nadváha
30 – 35 mírná obezita /1. stupeň
35 – 40 střední obezita /2. stupeň
nad 40 morbidní obezita/3.stupeň
.