Zdravotnická výchova - OPVK

OPVK, neboli operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletý program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), kde jsou ze strukturalnich fondů investovány finance pro zlepšení podmínek života občanů. Oblast medicíny a zdravotnictví patří k důležitým oborům. Péče o zdraví a všeobecée povědomí jsou důležitým doplňkem profesionálnímu vzdělávání.

OPVK podporuje:
1. Počáteční vzdělání, to je zkvalitnění výuky na základních a středních školách. Podporují se rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
2. Terciálni vzdělávání, výzkum a vývoj. Podporuje zejména výuka na vysokých a odborných školách. Také podporuje pracovníky ve vývoji a ve výzkumu.
3. Motivace občanů pro vzdělání v oblasti jazyků, zdravého životního stylu, managerských dovesností.
4. Celoživotní vzdělávání se prolíná všemi předchozími kategoriemi. Jde o vytvoření systému celoživotního učení jak v oblasti primárního, sekundárního a terciálního vzdělávání, ale i všech dalších forem.